World Library  



History (354 Books)


Historical Non-fiction

 
 • Cover Image

The Early Mapping of Hawai'I

By: Gary L. Fitzpatrick

The cartographic history of Hawaii began with the arrival of Captain James Cook, the famous explorer and chartmaker, in 1778. Between then and the mid-19th century, visitors to HawaiI produced a rich assortment of charts and maps depicting the shores, harbors, towns, and volcanoes of the various islands. This volume traces the story of the mapping of HawaiI during the pivotal years in which the indigenous society was radically transformed by the peoples and ideas imp...

The Early Mapping of Hawaii is an overview of the history of the mapping of Hawaii from the time of European discovery in 1778 through the mid-19th century. Mapmaking was not an art indigenous to Hawaii; foreigners were responsible for the introduction of mapmaking in the islands. For well over seventy years, mapping in Hawaii was largely carried out by Europeans or Americans, and the early maps of Hawaii were mostly made to serve the needs of those foreigners.

Read More
 • Cover Image

Remember Ludlow!

By: Julia May Courtney

Julia May Courtney, “Remember Ludlow!,” The Libertarian Labyrinth.

Read More
 • Cover Image

Open Letter from the New Orleans Mass Meeting

By: Rev. Ernest Lyon

Reverend Ernest Lyon et al., Open Letter from the New Orleans Mass Meeting (August 22,1888). First printed by the Louisiana Standard (New Orleans), August 25,1888. Reprinted in Congressional Record, 50th Cong., 1st Sess., vol. 19, pan 9, appendix, pp. 8993-94.

Read More
 • Cover Image

Red-Handed Murder : Negroes Wantonly Killed at Thibodaux, La.: Neg...

By: Anonymous Author

Anonymous, "Red-Handed Murder: Negroes Wantonly Killed at Thibodaux, La." (November 26, 1887). In The Weekly Pelican (New Orleans, Louisiana), vol. 1, no. 52 (November 26,1887), p. 2.

Read More
 • Cover Image

Address of August Spies

By: August Spies

August Spies, "Address of August Spies" (October 7, 1886). In The Accused [and] the Accusers: The Famous Speeches of the Eight Chicago Anarchists in Court: When Asked If They Had Anything to Say Why Sentence Should Not Be Passed Upon Them: On October 7th, 8th, and 9th, 1886: Chicago, Illinois (Chicago: Socialistic Publishing Society, n.d.), pp. 1,9-10.

Read More
 • Cover Image

On the Eligibility of Colored Members to Seats in the Georgia Legi...

By: Henry McNeal Turner

Henry McNeal Turner, "On the Eligibility of Colored Members to Seats in the Georgia Legislature" (September 3, 1868). In Edwin S. Redkey, ed., Respect Black: The Writings and Speethes of Henry McNeal Turner (New York: Arno Press/The New York Tunes, 1971), pp. 14-15, 16, 25.

Read More
 • Cover Image

he Federalist No. 10 : he Utility of the Union as a Safeguard Agai...

By: James Madison

Federalist No. 10

Read More
 • Cover Image

Account of the New York Tenant Riots

By: Alfred A. Knopf

Account of the New York Tenant Riots (July 14, 1766). In Hofstadter and Wallace, eds., pp. 116-17. From the July 14, 1766. American Violence: A Documentary History, Boston Gazetteer or Country Journal

Read More
 • Cover Image

Against The War Machine : Essay Collection: Essay Collection

By: History Is A Weapon Organization

A collection of essays on military opposition from 1844-2004.

Read More
 • Cover Image

Douglas Fraser's Resignation letter from the Labor-Management Group

By: Douglas Fraser

Letter by Douglas Fraser.

Read More
 • Cover Image

Researching Undercover CIA Agents

By: Louis Wolf

The following is an edited version of a speech given by Bulletin member Louis Wolf to several hundred delegates to the XI World Festival of Youth and Students, Havana, Cuba, August 1978. The speech was later published in the CovertAction Information Bulletin, No. 2, October 1978.

Read More
 • Cover Image

Dirty Work : The CIA in Western Europe: The CIA in Western Europe

By: Philip Agee; Louis Wolf

First 5 chapters of Dirty Work: The CIA in Western Europe

Read More
 • Cover Image

Where Myths Lead to Murder

By: Philip Agee

This essay was prefaced with the following statement: "This article is a slightly modified version of the introduction to the book Dirty Work: The CIA in Western Europe, by Philip Agee and Louis Wolf, just published. It expresses much of the philosophy of the CovertAction Information Bulletin."

Read More
 • Cover Image

Quinby's Warning

By: Edwin Jay Quinby

Article on Commander and conspiracy theorists Edwin Jay Quinby and his book, "A Few Glimpses of the Passing Scene: Involving the Strange Combination of Steam Calliopes, Steamboats, Pipe Organs, Telegraphs, Cables, Radio, Electric Railroads and Gyro Monorails."

Read More
 • Cover Image

The Cherokee Removal Through the Eyes of a Private Soldier

By: John G. Burnett

John G. Burnett, "The Cherokee Removal Through the Eyes of a Private Soldier" (December 11,1890). In Journal of Cherokee Studies, vol. 3, no. 3 (1978), pp. 50-55- Special issue: The Trail of Tears: Primary Documents of the Cherokee Removal.

Read More
 • Cover Image

Brief Account of the Devastation of the Indies

By: Bartoleme de Las Casas

Excerpts from "A Short Account of the Destruction of the Indies" by Spanish Dominican friar Bartolomé de las Casas.

Read More
 • Cover Image

Uzun Gorus

By: Ph.D. HB Paksoy

Batılı soylular bu olasiliklarla güreşirken, bu süreçte, Tuğrul Bey (1016-1063) Selçuk imparatorluğunu kurdu. Kudüs de, süreç içinde Selçuk etkisi altında kaldı. Kaldı ki, M.S. Yedinci Yüzyılda İslamiyetin oluşması da, Yedi ile Onbirinci yüzyıllar arasında Doğu Akdenizdeki Hristiyan ve Musevi toplumların Arap yönetimine geçmesine neden olmuş idi. Bu koşullar altında, 1096-1099 yılları arasında papa'nı verdiği vaazların yardımı ile Birinci Haçlı Seferi Avrupa'dan Doğu A...

"Bir süngü ile dünya üzerinde canınızın istediği herşey yapılabilir; bir tek olay bu kural'in dışında kalır: süngü üzerine oturulamaz." Bu düşünceyi, Fransız Başbakan'i Talleyrand'in (1754-1838) ileri sürdüğü varsayılır. Olaylar, bu deyiş'in ne kadar gerçek olduğunu sayısız denebilecek kadar deneme'de göstermiştir. Ancak, bu süngü'nun saldırganlık mi yoksa savunma amaçlı olarak mi kullanıldığı üzerinde durmak gerekebilir. Saldırganlık, Türk atasözünde olduğu gibi "dedi...

Read More
 • Cover Image

Turk Tarihi, Toplumlarin Mayasi, Uygarlik

By: Ph.D. HB Paksoy

Teslim olmakla, omuzlarimiza daha da agir yukleri gonullu olarak almaktan baska hic bir kazancimiz olmuyor. Eskiden, her bir boy'umuzun birer bas'i var idi. Simdi ise iki kral birden [biri Romali vali, digeri, Romalilarin tahta cikardigi yerli kral] uzerimize oturtuldu --biri canimizi cikariyor, digeri de malimiza el koyuyor. Bu iki agamiz'in birbirleri ile catismasi halinde, kullari olan bizler ise cok kotu duruma dusuyoruz. Onlarin ceteleri veya duzenli askerleri, bize...

Romali tarihci Tacitus, M. S. Birinci yuzyilda yasamisti. Tacitus, gorgu sahidi bulundugu donemde Roma imparatorlugu egemenligi altinda olan Britanya'lilarla[30] karsi kullanilan Roma imparatorlugu politikasini aciklayici sunlari yazmisti: [Britanyalilar] Bir zamanlar tek bir kral altinda [topluca] yasamakta idiler; simdi ise, kendi aralarinda ve rakip reisler altinda kendi aralarinda vurusmaktan bolunmus bulunuyorlar. Hakikaten, bizim [Romalilarin] isimize en cok yara...

Read More
 • Cover Image

Memoirs of Prof Zeki Velidi Togan : National Existence and Cultura...

By: Ph.D. HB Paksoy, Translator

2. Language: Togan was fluent in a number of diverse languages (German, Arabic, Russian, Persian, French, and English etc.) and a myriad of Central Asian Turk dialects as there are no such distinctions as “Turkic” and “Turkish,” which were artificially introduced into English and Russian. He not only used these languages and dialects for scholarly purposes, but also for discourse un- der a wide variety of conditions. Consequently, one can easily discern from his expressi...

Then, some business appeared that would provide me the opportunity to seriously involve myself in politics. The election laws modified by the Tsar allowed five Deputies for the Kazan residents and one for the Azerbaijanis. Other Turks in Turkistan were deprived of the rights to have a representative in the Duma. Among the extant representatives, the Ufa Deputy Kutlukay Mirza Tevkilev was very honorable, honest and knowledgeable, but he was also very old. At the same time...

Read More
 • Cover Image

ALPAMIS : Rus Yonetimi altinda Orta Asya Kimligi: Rus Yonetimi alt...

By: Ph.D. HB Paksoy

Alpamış bir Türk destanıdır - edebi-sözlü tarihtir - ve Orta Asya Türk söz- lü edebiyatının başlıca öneklerindendir. Sahiplerinin ve yaratıcılarının etnik kimlik, tarih, gelenekler ve değer düzenlerinin en önemli kaynağıdır. Çoğun- lukla şiir şeklinde olan Alpamış destanı Doğu Altaylar’dan Batı Urallar’a ve güneyde Türkistan’a kadarki alanda bilinir ve anlatılır. Türk toplumlarinin öz- gürlük uğraşlarının anısını kutlar. Destanın derlenmesine neden olan olaylarin çok esk...

Orta Asya’da “ataların serüven ve kimliklerini kutlama” geleneği Türk lehçe- lerine daha sonra ödünç alınarak girmiş olan destan kelimesinin kullanımın- dan daha eskidir. Örneğin Kül Tegin yazıtlarında (M.S. 732) Bilge Kağan “Bu sabımın adgutı asıd, qatıgdı tınla!” (“Sözlerimi iyi ve katı işit!”) der.1 Bir üç yüz sene kadar sonra (1070’te) Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lûgat-it Türk’te âkil adamlarca korunup o güne taşınmış atasözleri, tembih ve iletiler için saw (sab, sa...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 354 - Pages: 



Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.